Nội quy và Quy định Chương trình Thành viên

Sau đây là các nội quy và quy định để tham gia chương trình thành viên (gọi tắt là “Chương trình”). Các chương trình hoạt động của Gymboree Play (gọi tắt là “Gymboree ”).

 1. Quý phụ huynh có thể tham gia chương trình với tư cách là thành viên được mời tham dự và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
 2. Tư cách thành viên trong chương trình này có giới hạn tùy thuộc vào các lớp học mà quý phụ huynh đăng ký tại trung tâm Gymboree Play & Music hoặc bất kỳ điều kiện nào khác do Gymboree toàn quyền quyết định.
 3. Chương trình và các quyền lợi dành cho các thành viên có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào do Gymboree toàn quyền quyết định. Các nội quy và quy định này có thể thay đổi cũng do Gymboree quyết định. Gymboree sẽ đăng tải nội dung sửa đổi các nội quy và quy định tại đây.
 4. Với tư cách là thành viên, quý vị được tham gia tối đa hai lớp học miễn phí tại các trung tâm Play & Music quốc tế của Gymboree khi đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, không phải là trung tâm nơi quý vị đăng ký. Chỉ cần mang thẻ thành viên đến trung tâm Play & Music của Gymboree thì quý vị sẽ được quyền tham dự lớp học.
 5. Quyền lợi thành viên chỉ dành riêng cho quý phụ huynh. Chỉ có quý vị mới được quyền sử dụng thẻ thành viên. Quý vị không được bán, chuyển nhượng, trao đổi, bán đấu giá hoặc phân phối thẻ thành viên hoặc tư cách thành viên dưới bất kỳ hình thức nào khác.
 6. Quý vị không được thay đổi hoặc sao chép thẻ thành viên và không được duy trì nhiều tài khoản thành viên cùng một lúc.
 7. Quyền tham gia vào Chương trình tùy thuộc vào việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mô tả trên đây, kể cả các quy định sẽ được thông báo sau này. Nếu vi phạm bất kỳ nội quy và quy định nào trong đây, quý vị sẽ bị truất quyền tham gia chương trình

 • Gymboree Play & Music Việt Nam hân hạnh đón chào quý phụ huynh và các bé tham gia lớp học mẫu của chúng tôi! Rất đơn giản, chỉ cần đăng nhập để đăng ký buổi học thử ngay hôm nay.

 • MANG NIỀM VUI ĐẾN CON TRẺ NGAY HÔM NAY!

 • Họ Tên Cha Mẹ
 • Họ Tên Bé
  • Quốc tịch
   Giới tính Bé
   Ngày Sinh của Bé
 • Địa chỉ nhà riêng
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Vui lòng chọn một chương trình học cho bé:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   Chọn địa điểm
  Next
  Register