• Quyền Riêng tư & Bảo mật

  Cam kết bảo mật của chúng tôi
  Chính sách này bao gồm những gì
  Thông tin chúng tôi thu thập
  Chúng tôi sử dụng những thông tin đó như thế nào
  Chúng tôi chia sẻ thông tin như thế nào?
  Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em như thế nào
  Về "Cookies"
  Thay đổi chính sách
  Cách thức liên lạc với chúng tôi

   

  Cam kết bảo mật của chúng tôi

   

  Gymboree trân trọng bạn với tư cách là khách hàng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi thu thập một số thông tin từ bạn để giúp chúng tôi điều chỉnh và nâng cao trải nghiệm mua sắm của bạn và trao đổi với các bạn về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và các cuộc thi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết có trách nhiệm quản lý các thông tin này để bạn có thể kiểm soát thông tin cá nhân của bạn và các trao đổi với chúng tôi.

  Trở về đầu trang |

   

  Chính sách này bao gồm những gì

   

  Chính sách này mô tả các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn và lý do; cách thức chúng tôi sử dụng thông tin này, khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba; các lựa chọn bạn thực hiện về cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ, và việc bảo mật, tính chính xác và cách thức truy cập dữ liệu mà chúng tôi đã áp dụng để bảo vệ thông tin của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi tránh không bị mất mát, lạm dụng, hoặc thay đổi.

  Chính sách này chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập bởi một trong những thương hiệu của Tập đoàn Gymboree, bao gồm Gymboree, Gymboree Play & Music, Gymboree Outlet, Janie và Jack và Crazy 8 (gọi chung là "Gymboree" hoặc "chúng tôi"). Chính sách này không áp dụng cho phương thức thực hiện của các đối tượng không phải là nhân viên Gymboree hoặc các công ty mà Gymboree không sở hữu hoặc điều hành (bao gồm cả các Trung tâm Gymboree Play & Music là các trung tâm do các bên nhận nhượng quyền sở hữu và điều hành độc lập).

  Xin lưu ý rằng các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác thuộc các bên thứ ba. Gymboree không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc phương thức bảo vệ quyền riêng tư và chính sách bảo mật của các trang web nói trên. Chúng tôi khuyến khích bạn nên chú ý khi đăng xuất khỏi một trong các trang web của chúng tôi và đọc những điều khoản về bảo mật của từng trang web thu thập thông tin cá nhân của bạn.

  Trở về đầu trang |

   

  Thông tin chúng tôi thu thập

   

  Bạn có thể truy cập vào các trang web của chúng tôi mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân về chính mình. Chúng tôi có thể theo dõi địa chỉ miền Internet từ đó bạn có thể truy cập vào các trang web của chúng tôi và phân tích dữ liệu về các xu hướng và thống kê, nhưng người dùng cá nhân sẽ tiếp tục ẩn danh, trừ phi và cho đến khi nào bạn tự xác định danh tính với chúng tôi.

  Gymboree thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng nhập vào một trong những trang web của chúng tôi, đăng ký mua sắm trực tuyến, đặt hàng, ghi danh cho con của bạn vào lớp học Play & Music, tham gia vào cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát, hoặc yêu cầu dịch vụ có đòi hỏi thông tin hoặc đăng ký. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số thẻ tín dụng, giới tính, nghề nghiệp, sở thích cá nhân và ngày sinh của con bạn. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ lịch sử về các sản phẩm yêu thích và mua hàng trực tuyến và trong các cửa hàng của bạn, và tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn (bao gồm địa chỉ tên miền Internet của bạn, thông tin cookie Gymboree, và trang web bạn viếng).

  Việc bạn có cung cấp thông tin cá nhân hay không là sự lựa chọn của riêng bạn. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin chúng tôi yêu cầu, có thể bạn sẽ không thể mua được các sản phẩm hoặc truy cập một số dịch vụ, đề xuất và các nội dung trên trang web của chúng tôi, từ catalog của chúng tôi (nếu chúng tôi chọn phân phát catalog) hoặc tại địa điểm của chúng tôi.

  Trở về đầu trang |

   

  Chúng tôi sử dụng những thông tin đó như thế nào

   

  Gymboree sử dụng thông tin khách hàng cho ba mục đích chung: điều chỉnh các quảng cáo và nội dung mà bạn xem trên các trang web của chúng tôi; đáp ứng yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ (ví dụ giao hàng cho bạn theo đơn hàng; xử lý thẻ tín dụng của bạn), và liên hệ với bạn để giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, các sự kiện và chương trình khuyến mãi đặc biệt. Chúng tôi sử dụng các địa chỉ miền trên Internet cho mục đích nội bộ nhằm phân tích thị hiếu tiêu dùng, quản trị trang web, theo dõi hoạt động của bạn và thu thập thông tin thống kê rộng rãi để sử dụng chung. Gymboree thường sẽ không liên kết các địa chỉ IP với thông tin cá nhân, nhưng bảo lưu quyền thực hiện điều đó để xác định một người sử dụng website của chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy điều này là cần thiết để thực thi sự tuân thủ theo chính sách nội bộ của chúng tôi hoặc các Điều khoản Sử dụng của Gymboree (được đăng trên các trang web của chúng tôi) hoặc để bảo vệ dịch vụ, trang web, khách hàng của chúng tôi hoặc những điều khác.

  Trở về đầu trang |

   

  Chúng tôi chia sẻ thông tin như thế nào

   

  Gymboree có thể gửi thông tin cá nhân về bạn cho các công ty khác hoặc người khác khi: chúng tôi có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin đó, chúng tôi cần chia sẻ thông tin đó để thông báo về người chiến thắng cuộc thi hoặc thực hiện nghĩa vụ quảng cáo, chúng tôi cần chia sẻ thông tin đó với các công ty đại diện cho Gymboree hoặc các bên nhận quyền thương mại của Gymboree để họ cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ mà bạn yêu cầu (đôi khi được gọi là các nhà cung cấp dịch vụ); chúng tôi tuân theo các trát triệu tập, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc chúng tôi nhận thấy rằng hành động của bạn trên một trong những trang web của chúng tôi là vi phạm các Điều khoản Sử dụng của Gymboree hay bất cứ các hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hay dịch vụ cụ thể. Chúng tôi cấm các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin của bạn ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để thực hiện dịch vụ của họ cho chúng tôi.

  Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp trực tuyến hoặc tại các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các thông tin này với thông tin công khai để nâng cao và cá nhân hoá các trải nghiệm mua sắm của bạn với chúng tôi, để trao đổi với bạn về các sản phẩm của chúng tôi và các sự kiện mà có thể bạn quan tâm đến, và cho mục đích quảng cáo khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ hoặc tham khảo chéo, hoặc yêu cầu chia sẻ hoặc tham khảo chéo các thông tin như trên, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, với các công ty không liên quan mà bạn có thể quan tâm để các công ty đó có thể trực tiếp tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của họ đến bạn.

  Trong trường hợp một số hoặc tất cả các tài sản doanh nghiệp của chúng tôi được bán hoặc chuyển nhượng, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn cho bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng.

  Trở về đầu trang |

   

  Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em như thế nào

   

  Gymboree quan tâm tới sự an toàn và bảo mật của trẻ em khi các em sử dụng Internet. Các trang web của chúng tôi là các trang web cho người xem thông thường. Chúng tôi sẽ không cố ý nhận thông tin nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Trẻ em dưới 13 tuổi phải xin phép phụ huynh hoặc người giám hộ của mình trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  Trở về đầu trang |

   

  Về "Cookies"

   

  Một "cookie" là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của bạn có chứa thông tin về bạn. Ví dụ, bằng cách đặt một cookie trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ chỉ cần đăng nhập mật khẩu một lần, do đó tiết kiệm thời gian trong khi lên trang web của chúng tôi. Cookies cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm đến sở thích của bạn để nâng cao trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi không lưu lại thông tin mật khẩu hoặc thẻ tín dụng trong các cookie.

  Các công ty quảng cáo hoặc các công ty khác không có quyền truy cập vào cookie của Gymboree. Chúng tôi có thể cho phép các đối tác kinh doanh đặt và truy cập các cookie của họ trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Gymboree không truy cập hoặc kiểm soát các cookie đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể ký kết hợp đồng với một bên thứ ba, họ có thể sử dụng cookies và thu thập thông tin thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba như trên đều bị cấm chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai khác ngoài chúng tôi theo các điều khoản cam kết của chúng tôi với họ.

  Trở về đầu trang |

   

  Thay đổi chính sách

   

  Gymboree bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi các chính sách này theo từng thời điểm mà không cần báo trước cho bạn. Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này ở đây. Gymboree khuyến khích bạn định kỳ xem xét lại chính sách này để được thông báo về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

  Trở về đầu trang |

   

  Cách thức liên lạc với chúng tôi

   

  Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về những vấn đề có liên quan đến chính sách của chúng tôi về quyền riêng tư và bảo mật, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua fax, email hoặc điện thoại.

  Trở về đầu trang |

  Chính sách này có hiệu lực kể từ tháng 4 năm 2007


 • Gymboree Play & Music Việt Nam hân hạnh đón chào quý phụ huynh và các bé tham gia lớp học mẫu của chúng tôi! Rất đơn giản, chỉ cần đăng nhập để đăng ký buổi học thử ngay hôm nay.

 • MANG NIỀM VUI ĐẾN CON TRẺ NGAY HÔM NAY!

 • Họ Tên Cha Mẹ
 • Họ Tên Bé
  • Quốc tịch
   Giới tính Bé
   Ngày Sinh của Bé
 • Địa chỉ nhà riêng
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Vui lòng chọn một chương trình học cho bé:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   Chọn địa điểm
  Next
  Register